11.7 Drie aura’s in de praktijk

Ter illustratie van wat we eerder in deze les hebben besproken, volgt nu een beschrijving van drie aura’s. Bedenk dat het hier gaat om individuele gevallen. Iedere aura die je tegenkomt, ziet er weer anders uit. Twijfel niet aan je kunnen als je zelf in het begin geen aura of slechts enkele kleuren kunt waarnemen. Oefening baart kunst!

DE PERFECTE AURA

Deze afbeelding geeft de ideale aura weer: hoe het energieveld eruit ziet, als je compleet in balans bent. In de realiteit zul je een dergelijke aura niet zo gauw tegenkomen. Bij iedereen vind je wel beschadigingen of donkere kleuren in het veld. De lagen zijn idealiter van binnen naar buiten: blauwachtig wit, helder gekleurd (bijvoorbeeld helderrood, helderoranje, heldergeel, heldergroen of helderblauw), citroengeel; dan volgen de pasteltinten (zoals zachtroze, zachtgroen, zachtgeel, zachtblauw, zachtviolet), en tenslotte kleurloosheid, zilver en goud.

De geblokkeerde hartchakra:

Onlangs had ik een client op bezoek en hij had een foto bij zich van zijn zoontje. Toen ik het zoontje voor mijn geestoog zag verschijnen viel me direct een grijzig zwarte energie rond om en in izjn hartchakra op.

Ik hed het gevoel dat ditr met hechting te maken had. Deze blokkade was heel jong in dit leven ontstaan. Als baby was mijn gevoel.

Ik had het gevoel dat hij moeite had met het maken van contact, sociale vaardigheden, tonen van empathie etc.

De punten die ik noemde herkende de vader. In de jeugd van de zoon was er contact verbroken tussen hem en zijn moeder. Zij was jong gestorven. Helaas was hierdoor de blokkade op zijn hartje ontstaan. Ik zie dit soort blokkades ook wel bij mensen die in jhun vroege kindertijd langdurig van hun ouders gescheiden waren bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname.

MIGRAINE EN BOOSHEID

In deze afbeelding krijg je – in tegenstelling tot de ideale situatie van hiervoor – een reëel beeld van hoe een aura eruit kan zien. Je moet kijken vanaf het lichaam van de persoon. Rechts rond het hoofd (vanuit de persoon gezien ) zie je donkergrijze wolken, die aangeven dat deze persoon last zou kunnen hebben van rechtszijdige hoofdpijn. De donkerrode ‘pijlpunten’ die uit het hoofd en het lichaam schieten, vertellen over de onbeheersbare boosheid van deze man. Uit zijn maagstreek komt tevens een veeg grijs die kan duiden op het onvermogen zijn problemen los te laten. Voorts zie je ook donkergeel vanuit de maagstreek de aura instromen. Het donkergeel duidt hier op sociale angst en onzekerheid. Tevens neem je een oranjebruine plek in de buikstreek waar, die zich ook naar het energieveld verplaatst. Deze kleuren gever aan dat de persoon veel onverwerkt verdriet bij zich draagt. Zoal je misschien opmerkt, bevinden al de donkere kleuren en blokkades zich aan de rechterkant van het lichaam.

Na een gesprek bleek dat deze persoon een zeer dominante vader heeft, die niet in staat was met zijn kind te communiceren en heel vaak hardhandig strafte. Het onvermogen van deze persoon om zich los te maken van zijn vader veroorzaakt de ontsteking aan de knie. De hoofdpijn is ontstaan uit het onvermogen om zijn ware gevoelens aan zijn vader te tonen, de maag is overbelast doordat hij het gevoel had zich ten opzichte van zijn vader te moeten bewijzen. Het verdriet dat hij daarbij voelt – de oranjebruine plek in de buik – spreekt voor zich. Aan de linkerkant van de aura zie je de invloeden van de moeder: het zachtroze licht (de liefde van zijn moeder) probeert hem te bereiken, maar ook zij komt niet voor haar zoon op vanwege de angst voor haar man. De baan groen licht uit zijn hartstreek is de gevende liefde naar de buitenwereld (hij hoopt door het geven van liefde aandacht en liefde van zijn omgeving terug te krijgen) (zie figuur 9-3 aan het eind van deze les).

DE BESCHERMENDE MOEDER

Deze auratekening is bijna het tegenovergestelde van de tekening hiervoor. Bijna uitsluitend de linkerkant (vanuit de persoon gezien) van het energieveld is gevuld met overwegend roze tinten. Het roze licht staat hier voor de overweldigende aanwezigheid van de moeder van deze persoon. De moeder van deze man is dan ook overbezorgd en heeft haar kind heel beschermend opgevoed; hij zit als het ware ‘gevangen’ in haar verstikkende en versmorende roze en donkerroze licht.

Aan de rechterkant van de aura zie je voornamelijk grijs licht, de invloeden van de vader ontbreken in deze tekening geheel. De vader had het gezin dan ook verlaten bij de geboorte van dit kind. Aangezien de moeder daardoor een wantrouwen naar alle mannen om zich heen ontwikkeld heeft, besloot zij (voor een deel onbewust) haar kind heel beschermend op te voeden. Vanuit de buik van de man zie je vegen zwart, donkerrood en donkerbruin komen. Zijn hele tweede (emotionele) chakra zit op slot. Hij moest als kind namelijk een soort vervangende vader voor zijn moeder zijn en kon in die opgelegde rol zijn emoties (zijn verdriet, boosheid en eenzaamheid) absoluut niet tonen.

De donkerblauwe kleur bij de keel geeft aan dat de man niet in staat is over zijn gevoelens en emoties te praten. Door de ongezonde binding met zijn moeder heeft deze man grote moeilijkheden met het leggen van contacten en durft hij nauwelijks een verbinding aan te gaan met een partner. Hij is namelijk zeer jaloers; dit kun je zien aan de donkergroene strepen in zijn aura. De violette waaier’ bij zijn hoofd kan aangeven dat hij wel een goed contact heeft met zijn intuïtie en de Kosmos en dat, indien hij leert zijn emoties te uiten, hij zeker in zijn spirituele kracht kan komen te staan.