Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ELF -Enjoy Life Forever-, Praktijk van Tessa van Rossen , – nader te noemen in dit document “Tessa”: verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

ELF -Enjoy Life Forever-, Praktijk van Tessa van Rossen  verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een behandelovereenkomst.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Onze website en/of dienstverlening via de website of nieuwsbrief heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tesssa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tessa verwerkt jouw persoonsgegevens op de volgend grondslagen:

Voor de volgende doelen:

Tessa analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Virtueel Present verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tessa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tessa) tussen zit. Tessa gebruikt dergelijke computerprogramma’s of -systemen niet.

Waarom we gegevens nodig hebben
Tessa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we gegevens bewaren

ELF -Enjoy Life Forever-, Praktijk van Tessa van Rossen  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

WELKE GEGEVENS BEWAARTERMIJN REDEN
Namen, adressen en e-mailadressen van klanten 7 jaar De belastingdienst vraagt om facturen 7 jaar te bewaren.
IP adressen bij online akkoord gaan met een offerte of het sluiten van een verwerkingsovereenkomst. 7 jaar Aan kunnen tonen dat je akkoord bent gegaan met de offerte.
Internetbrowser en apparaat type bij online akkoord gaan met een offerte of het sluiten van een verwerkingsovereenkomst. 7 jaar Aan kunnen tonen dat je akkoord gegaan bent met de offerte.
E-mailadressen en voornamen van abonnees op de nieuwsbrief Zolang je geabonneerd bent. Om je te kunnen mailen.
E-mailadressen en voornamen van voormalige abonnees Als je je hebt afgemeld verwijderen we je gegevens na 6 maanden, tenzij je vraagt om je gegevens eerder te verwijderen Mogelijkheid van remarketing.
Gegevens van Google Analytics 14 maanden Optimalisatie van de website.

Delen met anderen

ELF -Enjoy Life Forever-, Praktijk van Tessa van Rossen deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ELF -Enjoy Life Forever-, Praktijk van Tessa van Rossen ofwel “Tessa” blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Amerikaanse bedrijven waar we mee werken zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. 

NAAM WAAR DOEL WELKE GEGEVENS
MailChimp USA Nieuwsbrieven sturen E-mailadres, voornaam, over welke onderwerpen je nieuwsbrieven wilt ontvangen en welke series je hebt aangevraagd.
MailerLite Litouwen Nieuwsbrieven sturen E-mailadres, voornaam, over welke onderwerpen je nieuwsbrieven wilt ontvangen en welke series je hebt aangevraagd.
SiteGround USA en Europa Webhosting, contactformulieren, e-mails Alles wat je invult op een contactformulier, IP-adres.
Mollie Nederland Online betalingen Naam en andere factuurgegevens.
Calendly USA Online agenda E-mailadres en naam, datum en tijd van de afspraak.
Streak CRM Herinneringen aan afspraken.
Online afspraken Nederland Agenda online Naam, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die u verstrekt.
G-Suite USA E-mailprogramma voor persoonlijke e-mails E-mailadressen, namen en e-mails.
SignBird Nederland / USA Platform waar je online een handtekening kunt zetten, bijvoorbeeld onder een verwerkingsovereenkomst Naam, e-mailadres, IP adres, browsergegevens, locatie bij benadering
Atlassian Australië Planning Naam, e-mailadres, opdracht

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tessa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tessa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Analytics

Net als veel andere websites gebruiken wij Google Analytics. Wij hebben Google Analytics geanonimiseerd. Meer over het privacy beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Uitgaande links en affiliate links

Net als iedere website heeft deze website uitgaande links. Soms ook affiliatelinks. Tessa is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de content van websites waar die uitgaande links naartoe leiden.

Reacties

Als je een reactie achterlaat op Tessa’s site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook je IP-adres en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Contactformulieren

Als je op deze website een bericht verstuurt via een contactformulier dan bewaart het systeem de inhoud van het bericht, je IP-adres, de verzendtijd en je browsergegevens. Wij bewaren deze gegevens ten hoogste een jaar en meestal korter. Gegevens die je via een contactformulier verstuurt gebruiken we niet voor marketing, tenzij je actief aanvinkt dat je onze tips wilt ontvangen.

Betaalformulieren

Onze betaalformulieren bewaren de antwoorden op je vragen en de datum. De rest van de betaling vindt plaats bij betalingsprovider Mollie. Hier vind je het privacy beleid van Mollie. Gegevens die je via betaalformulieren verstuurt gebruiken we niet voor marketing, tenzij je actief aanvinkt dat je onze tips wilt ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tessa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tesssa.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tessa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Beveiliging

ELF -Enjoy Life Forever-, Praktijk van Tessa van Rossen  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tessavanrossen.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met ELF -Enjoy Life Forever-, Praktijk van Tessa van Rossen, kunt u ons als volgt bereiken: