Partners kunnen gevangen raken in negatieve interactiecirkels. Een cirkel is een zich herhalend patroon van negatieve gedragingen, gedachten en gevoelens, een patroon dat jullie allebei ongelukkig maakt. Jij reageert op de reactie van je partner, en je partner reageert op jouw reactie, en jullie draaien rond in een steeds doorgaande cirkel. Inzicht ontwikkelen in jullie negatieve cirkels, en ze leren ontrafelen, is een eerste stap om uit de narigheid te klimmen.

Beantwoord de volgende vragen om een begin van inzicht in jullie negatieve cirkels te vormen. Lees de vragen eerst, denk erover na en vul ze dan pas in.