Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De karmische wijze bal

Facebook
Twitter
LinkedIn

In vervolg op de vorige blogs ‘Emoties, spahettislierten en gedrag! en ‘Bewustzijn voorkomt negatief karma’ wil ik het geheel nóg iets dieper trekken. Niet doorleefde emoties kunnen gedrag en daarmee negatief karma creëren echter ook andere incarnaties van je ziel gooien hun magische ballen de lucht in. Die kun je ook in dit leven mogen vangen!

Wat bedoel ik met deze magische ballen?

In dit vervolg op de wijze shaghettislierten en karmische schommel wil ik je vertellen dat onbewust handelen een vernauwing van je bewustzijn betekent.

Wanneer je boos bent, maar daar geen zin in hebt en je ontkent het en gaat vrolijk naar een verjaardag dan ontstaat er een ontkenning t.o.v. het woedende deel in je.

Wanneer dit woedende deel, je echter aanzet tot woedend handelen, ofwel woedend gedrag ontstaat er een bewustzijnsvernauwing in het woedende deel.

Je uit je woede, de energie richt zich ergens op en veroorzaakt een verandering in het energetische veld om je heen. (bijvoorbeeld pijn of schrik bij je kind of partner) Er ontstaat karma.

Dit terwijl er tegelijkertijd ook een mededogend deel is, een humor deel, een liefhebbend deel en een relativerend deel. Van deze andere aspecten van je persoonlijkheid ben je je niet bewust wanneer je reageert vanuit die beperkte, vernauwde bewustzijnstoestand die ontstaat wanneer je onbewust en automatisch reageert op een situatie.

Dus wanneer je je stem verheft tegen je partner en de ander daarbij pijn of ongemak ervaart ontstaat er een verandering door de door jouw bewustzijnsvernauwing gefocuste energie op jouw buitenwereld.

Je creëert karma (een karmische reactie) waarbij het universum je de door jou uitgebrachte gefocuste energie bij je terugbrengt. Het wordt net zo lang aangeboden tot je het onderzoekt, erkent en het ziet als een onderdeel van jezelf.

Het is alsof je een bal gooit in het weefsel van de matrix. De bal blijft naar je terugstuiteren totdat je hem vangt en onderzoekt.

In dit kader is er dus de verdieping namelijk dat je karma kunt creëren in dit leven, maar dat je ook heel goed te maken kunt hebben met het karma dat je ziel in andere levens heeft gecreëerd. Je kunt dus niet oordelen over wat jij of een ander meemaakt, je kunt het slechts onderzoeken en kijken wat het leven je laat zien!

We kunnen vaak niet iets veranderen, ook al willen we dat heel graag en gaat veel van onze levensenergie verloren aan het veranderen van de wereld en de mensen om ons heen!

Het gaat er om dat je leert kijken!

Het draait daarbij steeds om zelfkennis en om het integreren van wat je wordt aangeboden. Wanneer er steeds een bal (gebeurtenis, patroon) op je pad komt is het van belang deze bal op te pakken en ernaar te kijken! Het niet willen hebben (onderdrukken, wegduwen, ontkennen, slechtofferen, afwijzen, etc) zorgt ervoor dat het in de schaduw verdwijnt. Schaduwvorming maakt niet-heel. Zien en je licht erop schijnen maakt dat het zichtbaar wordt en je het kunt integreren in jezelf!

Wanneer je alle krachten in jezelf kunt integreren ontstaat rust. Wanneer je agressie ontmoet, kijk dan of je een agressief aspect in jezelf kunt vinden die je hebt onderdrukt.

Ieder symptoom in je leven, of dat nu ziekte is, een patroon, bepaald gedrag, afwijzing etc vertegenwoordigd een schaduw die in je leeft. Zo lang je er nog tegen verzet toont het symptoom jou dat het symptoom er nog moet zijn omdat je dat wat het laat zien nog niet hebt begrepen.

Wanneer je dat beseft en je de boodschap van het symptoom onderzoekt kun je starten met heel worden!

Wanneer je dus stopt met afvragen: Waarom heb ik altijd dit soort partners? Waarom behandelt het leven me zo? Waarom wijst iedereen mij af? Waarom ziet niemand mij? Waarom beschermd hij mij niet? En echt gaat kijken: Wat zegt mijn reactie op dit feit me? Wat vertelt het me over mijzelf? Wat maakt dat ik zo reageer? Wat maakt dat dit steeds op mijn pad komt? Wat is het gevolg? Wat is het wat het mij vertelt?

Het kan helpen om andere incarnaties te onderzoeken om de oorzaak van het patroon zichtbaar te maken. Bewustzijn erop richten is als je licht erop schijnen. Opdat schaduwen in je leven in het licht worden gezet en kunnen integreren met je gehele zijn!

Door bewust af te stemmen op het ontstaan, de oorzaken van patronen. Te ervaren wat het doet, contact te maken met de onvervulde behoeften die eronder liggen. Deze te erkennen etc… Ontstaat er weer bewustzijnsverruiming.

Je wordt je bewust van de keuze in mogelijke reacties. Het is niet meer maar één weg.. er zijn meerdere wegen en je kunt dan de weg kiezen die het dichtst bij je ziel past