Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Relatie reanimatie

relatie reanimatie
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wanneer je relatie op sterven ligt kun je reanimeren. In plaats van reanimeren kun je ook onderzoeken wat de oorzaak is voor het bijna sterven van de relatie. Vaak kom je dan tot de conclusie dat er behoeften gefrustreerd raken waardoor er een keten van ongewenste reacties loskomt! Deze behoeften achterhalen, deze concretiseren en hierover communiceren is dan belangrijk!

Sam vertelde dat zijn relatie nu al 4 keer uit was gegaan. Was er nog iets te redden? Wat ging er toch steeds mis?

Ik zag dat Sam erg veel hield van Kim. Zijn geliefde had het echter voor de vierde keer uitgemaakt. Reden die ik opmerkte was dat zij zich niet belangrijk voor hem voelde. Toen ik dat aan hem vertelde gaf hij aan dat hij dat herkende. Dit had ze inderdaad tegen hem gezegd..

Ik voelde dat zij echter wel degelijk erg belangrijk voor hem was alleen dat hij regelmatig uit verbinding ging wanneer andere zaken zijn aandacht vroegen zoals zijn werk of zijn kinderen.

Hij ‘vergat’ haar niet, alleen was dan met zijn aandacht bij andere zaken en dan voelde zij de verbinding niet meer. Ze raakte door het verlies van het verbonden gevoel onzeker over de relatie.

Ik vergeleek hun relatie met een persoon op de reanimatietafel. En gaf aan dat de persoon nu al vier keer bijna dood was gegaan. Reanimeren kon nog wel maar met iedere reanimatie liep het hart wat schade op. Belangrijker was het niet meer zo ver te laten komen. Door de relatie beter te verzorgen en zodanig te investeren in elkaar en in de communicatie dat de relatie in leven bleef!

Wat ging hier mis?

Sam was een succesvolle ondernemer met veel werkzaamheden. Wanneer hij bij Kim was voelde hij zich in de zevende hemel. De laatste tijd echter keek ze hem verwijtend aan als hij kwam en voelde hij zich minder geliefd en gekoesterd. Hij raakte dan gereserveerd. Hij vroeg zich af: ‘wat had hij fout gedaan?’

Kim vertelde dat hij niet luisterde naar haar, wanneer zij hem iets vertelde over zijn kinderen. Hij vond dat ‘zijn zaak’… Maar zo redeneerde zij, zij had daar toch ook mee te maken? Hoe kon hij haar zo buitensluiten. Bovendien voelde ze zich onzichtbaar voor hem als hij aan het werk was of met zijn kinderen bezig was. Zijn appjes waren korter, kwamen later of helemaal niet en ook voelde ze zich niet serieus genomen als partner, omdat hij nog niet wilde samenwonen!

Sam vroeg aan mij of hij wel geschikt was voor een relatie, waarom liep het tussen hem en de vrouwen in zijn leven zo stroef?!? Ik gaf hem aan dat ik zeker denk dat hij geschikt is voor een relatie echter dat Kim en hij op dit moment een andere taal praten. De taal die zij echter wel beiden spreken is die van hun behoeften en gevoelens.

 Door te kijken naar waar de werkelijke behoeften liggen zouden ze nader tot elkaar kunnen komen! Door te kijken achter de inhoud van hun gesprekken zou hij veel beter inzicht krijgen in wat er aan de hand is. Als hij zou weten hoe Kim zich voelde en wat zij van hem zou willen zou hij daarover kunnen praten met haar. Het erkennen van haar gevoelens en hierover in gesprek gaan, zou hen dichter bij elkaar kunnen brengen. Het was dan niet eens nodig om in al haar behoeften te voorzien!

Als het Sam zal lukken over te brengen hoe zeer hij van Kim houdt en hoe belangrijk zij voor hem is zou hun relatie zeker nog een kans maken!

Het is in relaties niet eenvoudig om elkaars taal te praten. En zeker niet om te luisteren naar de boodschap achter de inhoud. Wanneer iemand je verwijten maakt. Bijvoorbeeld: ‘je vind mij niet belangrijk!’ heb je eerder de neiging om in discussie te gaan om het verwijt te ontmantelen: ‘ik vind jou wel belangrijk, kijk eens wat ik allemaal doe voor jou!’ In plaats van dat je luistert en aangeeft; ‘ik hoor wat je zegt, je voelt je niet belangrijk genoeg voor me. Wat heb je nodig? Op welke manier zou je je wel belangrijk voelen?’

Wanneer je luistert en onderzoekt welke behoefte er achter een verwijt schuilgaat kom je nader tot elkaar en herstelt de verbinding.

Een man die uitroept: ‘ik doe het ook nooit goed!’ heeft wellicht behoefte aan respect, gezien worden, erkenning van zijn goede bedoelingen etc. Hoe hij zich gerespecteerd kan voelen, wat hij nodig heeft om zich erkend te voelen zijn goede vragen! Door een dergelijke vraag wordt je zelf ook uitgenodigd om te kijken naar ‘wat je bedoelt wanneer je je gedachten of gevoelens uitspreekt’.

‘Ik heb dorst!’ ik iets anders als; ‘wil je iets te drinken voor me pakken’ of; ‘zou je een glaasje cola voor me willen pakken?’

‘Ik wil dat hij van me houdt!’ , lijkt lekker concreet alleen wat is dat eigenlijk, dat ‘houden van’ voor deze persoon? Is dat liefde tonen door een glas cola te pakken? Is dat zeggen ik hou van jou en vervolgens met kennissen naar de bioscoop gaan? Is dat zeggen ik hou van jou en vervolgens apart gaan slapen? Is dat een knuffel geven, seks,  drie keer per week een nekmassage? Op welke manier kan de partner zijn liefde tonen?

Het lijkt zo logisch maar willen dat iemand lief voor je is en benoemen hoe iemand lief voor je kan zijn, zijn twee heel verschillende taken. jezelf afvragen: wat wil ik nu werkelijk? Dwingt je zelf ook in contact te gaan met je behoeften plus de invulling daarvan.

Vaak kom je erachter dat zaken veel eenvoudiger zijn dan je denkt.  Hij moet meer tijd aan zijn gezin besteden kan bijvoorbeeld concreet betekenen: ‘ik wil dat hij op zaterdag mee gaat kijken naar de voetbalwedstrijd van zijn zoons’. Het kan ook betekenen: ‘ik wil dat hij nooit meer gaat sporten en iedere avond thuis is met zijn gezin!’

Je kunt vragen en verwijten eenvoudig uit elkaar trekken op de volgende manier:

  • Verwijt/vraag: Ik wil dat hij vaker thuis is, ik voel me in de steek gelaten! Hij denkt alleen maar aan zichzelf!
  • Gevoelens: eenzaamheid, verdriet
  • Mogelijke behoefte: samenzijn, lasten delen, steun
  • Mogelijke invulling: ik wil dat hij me helpt om de kinderen op bed te leggen, ik wil een keer per week samen uit eten én ik wil dat hij belangstelling toont over mijn dagelijks bezigheden zodat ik mijn verhaal kan vertellen over wat ik meemaak op mijn werk!

Wanneer je je verwijten onderzoekt vind je vrijwel altijd een gefrustreerde behoefte. En de behoefte delen werkt verbindend en helend. Over de concrete invulling van de behoefte kun je onderhandelen wanneer je je gezien voelt in je gevoelens.

Verwijt → Behoefte → Concrete invulling → Communicatie en Onderhandelen