Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kunnen hoogsensitieve mensen bot zijn?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hoog sensitieve mensen kunnen net als ieder mens alle mogelijke gedragingen, gedachten en gevoelens hebben en ervaren. Dus ook botheid en directe communicatie.

Gevoeligheid heb je in vele vormen. Gevoeligheid voor geluid, sfeer, emotie zijn er enkele. Het kan zijn dat je erg gevoelig bent voor geluid en minder gevoelig bent voor emoties. Botheid kan ook te maken hebben met je levenservaringen. er kan oude pijn geraakt worden waarvan uit je bot reageert!

Ieder mens heeft zijn namelijk zijn eigen levenservaringen en bijbehorende trauma’s en kwetsingen ervaren in zijn leven. Hoog gevoelige mensen zijn gevoelig en kunnen vanuit hun gevoeligheid dieper geraakt worden.

Een andere verklaring is dat hoog gevoelige mensen vaak in staat zijn om hun vinger op de zere plek te leggen. Soms vertellen mensen het een maar doen zij het andere. (bijvoorbeeld: ‘ik heb nergens last van” of ‘mensen moeten maar doen wat ze willen’) Ook wanneer de uitstraling en de woorden van mensen niet overeen komen is dat voelbaar! (bijvoorbeeld: iemand lacht tijdens een etentje, alleen je ‘voelt’ verdriet) Een hooggevoelig mens zal dit sneller oppikken en hierop ook reageren door dit te benoemen, je nog eens diep in de ogen aan te kijken of door te vragen. Dit kan direct overkomen. Het kan zelfs wat brutaal of indringend overkomen. Toch handelt een hooggevoelig mens vaak vanuit oprechte belangstelling of interesse. Ze willen daadwerkelijk begrijpen wat ze voelen en of zien!

Sommige hoog gevoelige mensen kunnen ook direct zijn in hun communicatie, ze fungeren onbewust als spiegel. Het heeft mij een tijdje gekost om te leren mijn emoties als instrument te gebruiken. Zo kon ik iemand tegenkomen en ‘boze’ emoties ervaren. Of juist een bijna onbedwingbare behoefte ervaren om iets voor iemand te betekenen. Dit had vaak te maken met de behoeften of emoties van degene tegenover mij. Ik spiegelde dat wat er ontbrak of juist nodig was.

Wanneer je dit niet weet kan het zijn dat je onbewust als hoog sensitief persoon je communicatie aanpast aan de persoon tegenover je.

Je gaat dan bijvoorbeeld directer worden, streng zijn, iemand zijn verantwoordelijkheden spiegelen etc.

Dit heeft niet te maken met een gebrek aan empathie maar juist met een over functie van de spiegelneuronen. Je pikt indringend op wat er met de ander aan de hand is (door de spiegelneuronen) en hierop kun je zeer empathisch reageren of juist door te spiegelen wat er ontbreekt (bijna provocatief!). Je vult als het ware met je eigen gedrag het niet aanwezige gedrag of de emotie van de ander.

Je toont (onbewust) wat er nodig is, of datgene waarvan je oppikt dat er ontbreekt.

Belangrijk hierbij is te leren dat wanneer mensen jou geen vragen stellen je ook geen advies geeft. Ongevraagd advies is geen advies. Ook is het leren kennen van je hoog sensitiviteit erg van belang. Wanneer je jezelf goed kent, begrijp je beter wat er met je gebeurt in interactie met anderen en ontstaan er keuzes met betrekking tot je gedrag! Confronteren werkt vaak alleen wanneer mensen open staan voor interactie. Wanneer je mensen confronteert zonder dat zij op zoek zijn naar zelfreflectie wordt dit vaak als onbehoorlijk ervaren!

Zonder dat je dit dus als zodanig bedoelt! Dus hoog sensitiviteit kan op verrassende manieren uitwerken, zelfs in ogenschijnlijk ‘bot’ gedrag.

Vragen en antwoorden

Heb je vragen aan mij? Wil je weten hoe je iets werkt? Hoe je bijvoorbeeld iets kunt leren over je intuïtie, helderziendheid of hooggevoeligheid. Stel mij dan je vraag!

In mijn rubriek -vragen en antwoorden- beantwoord ik wekelijks vragen van mijn lezers.

Het gaat hierbij dus niet om persoonlijke vragen (al mag je me die gerust stellen in een persoonlijke sessie natuurlijk!) maar om iets meer algemene vragen. Waarvan de antwoorden niet alleen jou maar wellicht ook andere mensen zouden kunnen helpen!