Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Individuele opstelling

Facebook
Twitter
LinkedIn

Marco heeft last van dwang. hij kan al tien jaar niet werken zo wordt hij ingenomen door zijn dwang. Marco wil met mij een opstelling doen om te kijken of zijn dwang een andere achtergrond heeft. We besluiten zijn dwang op te stellen en ik representeer beurtelings beide posities waarbij ik als dwang zijnde, me boos en tegelijkertijd teleurgesteld voel.

Wanneer ik Marco’s gezin opstel begint hij te huilen. Hij voelt zich anders dan de rest.

Ik blijf steeds kijken naar de plek naast Marco. Vanuit de positie van de dwang wil ik naast Marco staan. Marco ervaart dat als bedreigend, toch ontspan ik als dwang nu ik naast hem mag staan. ‘ik wil gezien worden’ denk ik steeds.

Uit de opstelling kwam naar voren dat Marco een tweeling broer had die in de buik van zijn moeder was overleden. deze tweelingbroer was aangehaakt en probeerde zichtbaar te worden in de dwang van Marco. Nadat we het systeem in beweging hadden gezet voelde Marco zich op gelucht. Altijd al leek de dwang iets buiten hem te zijn geweest. Het is bijna onmogelijk om de krachtige werking van een veld weer te geven in woorden! De ervaring is bijna onbeschrijflijk!

Een individuele opstelling is een opstelling waarbij we net zoals in het voorbeeld van Marco samen jouw vraag opstellen en ik de verschillende posities in jouw vraagstelling representeer. Het veld waarin we werken maakt duidelijk waar de oorsprong van een probleem ligt en geeft mogelijke stappen om het probleem op te lossen of tot inzicht te komen!

Wanneer je je niet op je gemak voelt in een groep is een individuele opstelling een geschikte interventie om tot inzicht te komen en om energie in beweging te zetten in de richting van de oplossing. Het wetende veld werkt via ons.

Individuele opstellingen kun je plannen in mijn agenda!