Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Wat het nieuws je niet vertelt

Facebook
Twitter
LinkedIn

Iedereen is vrij om voor een vaccin te KIEZEN of niet, Het is daarbij belangrijk dat iedereen volledig wordt geïnformeerd.

Omdat ik de indruk heb dat de informatie in de reguliere media eenzijdig is en dat tegengeluiden worden gecensureerd of afgezwakt, deel ik informatie over wat deskundigen en wetenschappers in deze tijd zeggen over de situatie waar we met z’n allen inzitten (en waar we ook met z’n allen uit moeten zien te komen). Het betreft onderbouwde informatie die je niet in het reguliere nieuws aantreft.

 • Miljoenen mensen zijn vóór keuzevrijheid en demonstreren VREDIG en LIEFDEVOL! In verschillende landen zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het overheidsbeleid. Wereldwijd zijn er demonstraties en komen mensen in opstand tegen de beperkingen van hun keuzevrijheid!
 • Er zijn enorm veel mensen verdraagzaam, gevaccineerden en ongevaccineerden gunnen elkaar hun eigen keuzes en zijn begripvol naar elkaar! Er is wel verdeeldheid en deze wordt gestimuleerd door in de media andersdenkende belachelijk te maken, echter er zijn veel mensen die zelf hun eigen mening vormen en keuzes van anderen respecteren ook al zijn dit niet de keuzes die ze zelf maken.
 • Honderdduizenden mensen ervaren VACCINATIESCHADE! Dat betekent dat zij ziek worden van het vaccin! Miskramen, doodgeboren baby’s, menstruatiestoornissen, neuropathie, hartproblemen, trombose, herseninfarcten, immuniteitsproblemen!
 • Gelukkig zijn er ook velen die (nog) geen schade van de vaccins ervaren!
 • Er bestaan verschillende varianten van Corona. Het grootste deel van de corona varianten geven milde klachten en hebben geen langdurige nasleep. Enkele varianten zijn erg pittig en veroorzaken langdurige klachten zoals benauwdheid en  vermoeidheidsklachten. (Deze verschijnselen zijn ook merkbaar in voorgaande jaren bij verschillende ‘normale’ griepvirussen)
 • Op veel IC’s liggen grotendeels gevaccineerden!
 • Gevaccineerden zijn nog steeds besmettelijk en kunnen nog steeds ziek worden!
 • Natuurlijke immuniteit is sterker en langduriger werkzaam dan immuniteit door middel van een vaccin.
 • In voorgaande jaren lagen de IC’s ook vol met mensen alleen dan door de gewone griep! De gewone griep eiste bijna net zo veel slachtoffers als Corona!
 • Corona is vergelijkbaar met een griepvirus!
 • Er is GEEN PANDEMIE wel PROPAGANDA voor een pandemie!
 • Door de pandemie, nare boodschappen en doemscenario’s te herhalen op televisie gaan we erin geloven. Dat is massahypnose. Als je iets vaak genoeg herhaalt gaan mensen daarnaar handelen dat is een PSYCHOLOGISCH EFFECT! Dat doe je niet expres!
 • Door een tekort aan IC bedden is er druk op de zorg, Corona is niet de oorzaak! Wel zijn de keuzes van de overheid de oorzaak van de druk op de zorg. Door onder andere bezuinigingen en het stellen van andere prioriteiten.
 • Er zijn VELE WETENSCHAPPELIJKE BEWIJZEN dat we corona kunnen bestrijden met gezonde middelen DIE DE OVERHEID INEENS VERBODEN heeft.
 • De vaccins zijn nog in de testfase en toch worden ze al op kinderen en zwangeren toegepast! Normaal gesproken worden medicijnen in een testfase alleen op muizen en ratten toegepast!
 • Artsen die zich kritisch uitlaten over de mogelijke lange termijn effecten van de vaccins en die onzekere facetten hier van belichten worden zwart gemaakt, onder druk gezet of ontslagen!
 • De media publiceert eenzijdige informatie en andersdenkenden worden van social media verwijderd! Zelfs de hoofdredacteur van de Volkskrant gaf aan geen kritische geluiden te laten horen over het overheidsbeleid. Dit terwijl een staatskrant juist alle kanten zou moeten belichten zodat mensen weloverwogen keuzes kunnen maken!! Het nieuws is op dit moment propaganda, geen journalistiek meer!
 • Groepsdruk: er wordt gebruik gemaakt van groepsdruk om mensen over te halen om zich te laten vaccineren: je doet het voor een ander! Terwijl er goed onderbouwde data is waaruit blijkt dat je net zo besmettelijk bent en zelfs vatbaarder bent voor varianten als gevaccineerde. Wat doe je dan voor een ander?
 • Voor een ander? Er wordt al jaren een oogje toegeknepen betreffende oorlogen, vluchtelingen, derde wereldhulp, kappen van het regenwoud, vervuiling van de aarde, kinderarbeid en afbreken van sociale voorzieningen. Er is weinig geld beschikbaar voor de zorg of andere sociale zaken. Zo ongeveer alles wat ‘sociaal’ aandoet wordt wegbezuinigd. Echter voor het ‘coronakonijn’ wordt er ineens geld bijgedrukt en worden er vele miljoenen uitgegeven en uit de hoge hoed getoverd! Terwijl alle andere wantoestanden oogluikend worden toegestaan, is er voor deze ‘pandemie’ welke vergelijkbaar is aan de griep, ineens miljoenen beschikbaar! Terwijl je juist bij bovengenoemde wantoestanden werkelijk een verschil kan maken voor een ander!
 • Angst en ‘over’-hygiëne verzwakt je immuunsysteem, evenals isolatie en gebrek aan menselijk contact!
 • Deskundigen geven aan dat het vaccin ons tijdelijk iets weerbaarder maakt tegen de huidige ziekteverwekker, maar dat deze ons tegelijkertijd kwetsbaarder maakt voor nieuwe varianten.
 • Het werkingsmechanisme van enkele van de experimentele ‘vaccins’ baart een aantal wetenschappers grote zorgen, omdat dit mechanisme voor mensen een reële kans inhoudt op het ontstaan van auto-immuunziekten
 • De overheid gebruikt de pandemie om maatregelen op te leggen en een QR code door te drukken. Na Corona wordt het klimaat gebruikt als excuus om maatregelen door te zetten! Dit doen zij door,
  • Opgooien en geruststellen: over maatregelen te spreken waarvan ze zeggen dat ze het niet gaan doen!
  • Openen: Media voert campagne vóór maatregelen, er wordt propaganda gevoerd.
  • Inkoppen en uitvoeren: onder het mom van tijdelijkheid of alleen voor bepaalde groepen worden er maatregelen genomen waarvan eerst gezegd werd dat ze het nooit zouden doen!
  • Wetenschap: wetenschappelijke ongefundeerde inzichten en niet onderbouwde cijfers en aannames worden gebruikt om de maatregelen te onderbouwen. Ondanks de honderden feiten en wetenschappers die de aannames weerleggen.
 • Door de eenzijdigheid in de media wordt de indruk gewekt dat wanneer je je niet laat vaccineren je schade brengt aan anderen. (dit wekt verdeeldheid en agressie in de hand!) Terwijl er juist informatie is die aangeeft dat je door het vaccin te nemen juist schade brengt aan anderen omdat nieuwe varianten feller worden en sneller ontstaan!

Waar gaan we naar toe?

 • We zijn in korte tijd in een controle-maatschappij beland. Er is sprake van vrijheidsberoving, controle en (toenemende) dwang om je te voegen naar een overheidsbeleid dat verre van onderbouwd is en dat verantwoordelijk is voor gigantische nevenschade op allerlei gebieden!
  • In Israël is 90% van de mensen die op de IC liggen ‘behandeld’ en je pas is daar niet meer geldig zonder een derde ‘behandeling’.
  • In Frankrijk mag je zonder pas niet meer naar een ziekenhuis, alleen nog als je heel urgent hulp nodig hebt.
  • In Italië, België, Frankrijk (en binnenkort ook Nederland) staat je baan (straks) op het spel wanneer je je niet volledig wil laten ‘behandelen’.
  • In Nederland overwegen ze de vaccinatieplicht. En terwijl ze het zogenaamd slechts overwegen passen ze de wetten alvast aan zodat ze het kunnen doen! Een vaccin dat tot dusverre vele honderdduizenden mensen ziek heeft gemaakt en verantwoordelijk is voor honderden doodgeboren baby’s! Een experimenteel vaccin, waarvan de lange termijn gevolgen dus niet duidelijk zijn!! Wordt straks verplicht in onze ‘democratie’.
  • Doordat er een enorme inflatie aan het ontstaan is, is er straks een economisch probleem. Niet alleen hebben vele ondernemers schade ondervonden door de maatregelen maar ook kan de inflatie niet meer gecompenseerd worden met overheidsmaatregelen. Door het contante geld af te schaffen kan men proberen bij te sturen bijvoorbeeld door -bij iedereen- een negatieve rente te heffen! Wanneer mensen niet meer hun geld kunnen opnemen kunnen ze niet voorkomen dat er negatieve rente wordt geheven! Wanneer we een maatschappij krijgen zonder contanten ontstaat er nog meer controle vanuit de overheid. Voor het afschaffen van het contante geld zijn concrete plannen en acties al in gang gezet!
  • Klimaat maatregelen volgen -als wij het toestaan- straks corona maatregelen op. Er kan ook overheidscontrole komen gericht op onze consumptie. (Inclusief klimaat georiënteerd doemscenario’s in het reguliere nieuws zodat we allen de klimaatmaatregelen accepteren zonder protest, en we instemmen met steeds verder gaande keuzebeperkingen)

Wanneer je het bovenstaande hebt gelezen hoop ik dat  je ziet dat het mij niet gaat om de keuze die je maakt. Waar het mij om gaat is dat je de keuzes baseert op volledige informatie!

Kies dan ook niet vanuit angst, maar vanuit de vrijheid om te voelen wat jij voelt. Luister naar je lijf en je innerlijke stem!

Ik ben voorstander van KEUZEVRIJHEID, waarbij iedereen wordt gerespecteerd!