Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Opstellingen vanuit intuïtie

Facebook
Twitter
LinkedIn

“Oké ik doe wel mee, als het kan helpen dan doe ik het!” Wim, een ondernemer met een nuchtere inslag, was meegekomen met zijn vrouw, Anne. Hun dochter, Roosje, was verslaafd geraakt en bevond zich in grote moeilijkheden. Ze hadden mijn hulp in geroepen. Ze vroegen zich af of er nog iets was wat ze voor Roosje konden doen.

Vanuit mijn paranormale waarnemingen kreeg ik hun dochter in beeld en ik zag dat zij zelf een keuze moest maken. De ouders hadden hier geen invloed op. Zij konden slechts zichzelf -mede ook tegen haar- beschermen.

Het was enorm moeilijk want als ouder wil je je kind beschermen, en hoe bescherm je een kind tegen zichzelf? Tegen drugs? We spraken over zaken die ze konden doen en over bepaalde beelden die ik zag in hun toekomst. De moeder was vooral erg bang dat ze Roosje niet meer terug zou zien. Gelukkig zag ik Roosje in leven en ook in contact met haar ouders. Voor mijn gevoel was Roosje nog niet nabij haar dood. Ik voelde haar wel als zwaar en somber. Prikkelbaar en angstig tegelijkertijd.

Ik zag daarnaast een veld ontstaan waarin ik energie zag bewegen van iemand anders uit de voorgaande generatie. Ik vroeg me af of Roosje wellicht systemisch belast werd door iemand uit haar familiesysteem. Dat zou kunnen betekenen dat de oorzaak voor Roosjes verslavingen, moeilijkheden en of somberheid mede gelegen was in het systemisch veld van haar familie.

Ik voelde twee soorten energie in Roosje verenigd worden en deze energieën leken daarbij van twee verschillende personen afkomstig. Één energie voelde woest en ‘daderachtig’, de andere energie voelde kwetsbaarder, meer als een ‘slachtoffer’. Ik voelde dat Roosje het intern hiermee moeilijk had. Het voelde niet als een bewuste innerlijke strijd. Wel als een onbewust iets. Alsof het in Roosje altijd ‘oorlog’ was.

Wanneer ik mij bewust wordt van een dergelijk familieveld (en zeker wanneer ik twee uiteenlopende energieën verenigd zie in een persoon) ben ik alert. Het kan zijn dat Roosje onder druk staat van krachten die buiten haar bewustzijn werken. Energetische krachten die doorwerken vanuit haar familiesysteem op haarzelf. 

We zijn allemaal onderdeel van energievelden.

In die zin hebben wij allemaal naast een persoonlijk energieveld ook een familie energieveld. Er ontstaan ook samenwerkings- energievelden wanneer mensen gaan samenwerken in organisaties of andere samenwerkingsvormen.

Deze energievelden zijn op een bepaalde manier geladen. Dat kan positief of negatief zijn. Een dergelijk veld heeft een bepaald geheugen en een bepaalde ordering. Zoals de aarde een zwaartekracht en natuurwetten heeft, zo hebben deze energievelden ook dergelijke wetten.

Een persoonlijk energieveld heeft bijvoorbeeld als wet: uitwisseling. Uitwisseling is noodzakelijk voor het voortbestaan. Wanneer je in- en uitademt vind uitwisseling plaats. Maar ook je persoonlijke energieveld kent een in- en een uitademing.

Een tweede wet is verbinding. Wanneer je in contact staat met jezelf op alle niveaus ben je een gecentreerd en geaard mens. Je bent dan vaak zelfverzekerd, kunt door je aandacht ergens op te richten je doelen behalen en komt evenwichtig en authentiek over. Voor andere mensen ben je vaak prettig gezelschap. Wanneer je in verbinding staat met alle delen van jezelf ben je ‘heel’. Wanneer je jouw verschillende energielichamen goed met elkaar verbonden hebt kun je intuïtiever worden en meer in verbinding met de kosmos of andere energievelden gaan.

Wanneer je verdriet hebt en je houdt het vast reageert jouw systeem met spanning of pijn. Energie wil stromen! Door onze reactie op bijvoorbeeld verdriet kan je de energie ook vastzetten. Doe je dat lang of met een grote hoeveelheid energie kan er een blokkade ontstaan. Hier kan uiteindelijk ook een defect of ziekte ontstaan. Het losmaken van blokkades, het laten stromen van energie is dan noodzakelijk.

Wanneer je met meerdere personen bent vind er ook uitwisseling plaats. Je kunt elkaar op die manier versterken maar ook verzwakken. Zo kun je wanneer je gelijkgestemd bent (als het ware op dezelfde toon functioneert) en je met elkaar verbind, een sterker veld (sterkere toon) maken. (Denk aan een orkest die gezamenlijk prachtige muziek kan maken). Wanneer je allemaal dezelfde intentie en hetzelfde doel hebt kun je op deze manier veel voor elkaar krijgen. (Denk maar aan een gezamenlijke onderneming, een sport doel of zelfs bij het doen van paranormale waarnemingen hoe je elkaar met je energie kunt versterken.) Andersom is het ook mogelijk. Door oordelen, afgunst, kleinheid of grootsheid kun je energie van een ander wegnemen of een doel frustreren.

Een familiesysteem

Wanneer twee mensen samenkomen vanuit liefde. Kan er een relatie ontstaan. Door seksuele eenwording ontstaat er een diepere verbinding. Vanuit deze eenwording kan een kind ontstaan. Dit kind bestaat uit twee delen die samen verenigd worden tot een geheel. Van beide oorspronkelijke energieën wordt de helft, de energie van het ‘nieuwe kind’.  Deze energie kun je ook terugzien in de genen van het kind. Het kind draagt (energie) strengen van beide ouders!

Wanneer je ziet dat de ouders ook op hun beurt bestaan uit twee delen, zie je dat het kind eigenlijk niet bestaat uit 2 delen maar uit meer delen. Van iedere voorouder is er namelijk ook iets meegekomen.

Op die manier ontstaat er een sterk energie veld waarbij voorouders hun energie doorgeven aan hun nakomelingen. Wanneer er in het energieveld iets verstoord raakt kun je dat zien als een blokkade of een verstrikking.

Iemand kan dan qua energie in plaats van aan de ouder aan een voorouder gekoppeld zijn. Of in plaats van aan een ouder ‘nergens’ aan gekoppeld zijn. Mensen kunnen in het energieveld letterlijk op de verkeerde plek terecht komen. Je kunt je dan voorstellen dat zij uit de stroom van de energie gaan. Of in een andermans energiestroom terecht komen!

Het kan ook zijn dat er in een veld van energie grote zaken plaatsvinden. Grote emotionele gebeurtenissen (dood, moord, buitensluiting, rampen, oorlog, verlies, ontslag, ziekte) wekken veel energie op. Het zijn als het ware energiekernen. Die veel uitstraling hebben. Via de verbindingslijnen die in het energieveld aanwezig zijn kan een dergelijke energie bij een ander in het veld terecht komen.  Deze energie kan iemand dan ‘overnemen of aansturen’. Om dergelijke energie vrij te maken en daarmee het veld te ontlasten dient deze energie (of de gebeurtenis) zichtbaar te worden en erkend te worden.

Dat kan middels een opstelling.

Hoe werkt een opstelling?

Een opstelling werkt als volgt. Er worden een aantal mensen of elementen (blokken, voorwerpen, poppen) gekozen om de situatie in beeld te brengen. Wanneer mensen representant zijn voor een familielid of een lid van een ander systeem zullen de representanten emoties en gedachten waarnemen die behoren bij de persoon waar ze representant voor staan. Aan de hand van de bewegingen van en in het veld ontstaan inzichten. Ook kun je toewerken aan een oplossing mits het veld dat toestaat.

Roosje

Wim en Anna en ik besloten een opstelling te doen voor de situatie rondom Roosje.

(Roosje wordt gerepresenteerd door Wim. Roosje wordt schuingedrukt zodat je weet dat het niet de echte roosje is. Anna staat verderop voor ‘de persoon waar de last bij hoort’ en ik representeer ‘de last’.)

In dit geval stelden we als eerste Roosje op samen met de last die ze droeg.

De last voelde zich aangetrokken tot Roosje en liep langzaam op haar af. De last nam uiteindelijk een positie in achter de rug van Roosje en duwde Roosje een beetje omhoog.

Roosje begon ineens te huilen. Met intense diepe snikken.

Anna werd gevraagd om de positie in te nemen van ‘de persoon waarbij de last werkelijk hoorde’. Zij stapte in het veld en bewoog zich zo ver mogelijk weg van de last en van Roosje.

Eenmaal in de uiterste hoek van mijn praktijk aangekomen leunde ze tegen de muur. De last draaide zich om en liep langzaam richting de persoon bij wie de last eigenlijk hoorde. Eenmaal daar aangekomen werd de last naar de grond getrokken. Deze zakte op de grond. Terwijl de last naar de grond zonk zakte de persoon bij wie de last hoorde spontaan door de knieën en viel letterlijk ter aarde.

Ik vroeg Roosje zich om te draaien en te kijken naar het beeld van de twee gevallenen (de last en de persoon bij wie de last hoorde). De last voelde zich meer als een overleden persoon en de persoon bij wie de last hoorde voelde zich dood.

De last zei tegen Roosje: ‘Wij zijn dood, jij mag leven. Wat het ook is wat jij voor ons hebt gedragen, het hoort bij ons’.

Roosje pakte een zwaar kussen en bracht het naar de Last en de persoon waar de last bij hoorde.

De persoon bij wie de last hoorde zei: ‘Wij zijn dood, jij mag leven. We willen dat je leeft. Leef je eigen leven. Dit is ons lot jij hoeft het niet meer te dragen’.

Ik vroeg Roosje zich naar voren te draaien en naar haar leven te kijken. En een paar stappen in haar leven te zetten.

We sloten daarmee de opstelling af.

De opstelling afronden

Na afloop van de opstelling gaf Wim aan: ‘ik wist niet wat er gebeurde. In het begin voelde ik me wat trillerig en vond ik het een beetje raar om daar zo te gaan staan. Maar toen ‘de last’ eenmaal naar me toekwam voelde ik me zo zwaar en krachteloos en intens verdrietig! Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Het klopte, want even was ik Roosje en tegelijkertijd wist ik dat ik het niet was en gingen de emoties door mij heen! Toen ik alles wat ‘ik’ droeg teruggegeven had en jullie zeiden dat ik mocht leven, voelde ik opluchting. Mijn verdriet en zwaarte loste op. Ik kon me daadwerkelijk vrij bewegen.’

Anna gaf aan: ‘Het was zo bizar. Vanaf het moment dat jij me vroeg om de persoon te zijn bij wie de last hoorde, was ik die persoon. Puur instinctief bewoog ik me naar die hoek en toen jij als last eenmaal bij me was kon ik gewoon niet meer op mijn benen staan. Ik was helemaal slap! Hoe dit kan begrijp ik niet maar ik voel zo diep de werking ervan. Wat bijzonder!’ ‘Ik vraag me nu wel af wie die persoon was in onze familie en wat er is gebeurt!’

Een opstelling dient ter ondersteuning en helpt om energie te transformeren en oplossingen te zoeken voor vragen en problemen. Het geeft niet altijd antwoord op het wie, wat en waarom.  

Een opstelling zoals die van Roosje, Wim en Anna werkte diep en intens. Anna en Wim hadden nog nooit eerder een opstelling gedaan en werden verrast door de intensiteit van de emoties die door hen heen kwamen.

Ik vind dat mooi en bijzonder. Er werd duidelijk dat Roosje sterk belast was vanuit het systeem. Onverwerkte emoties waren bij haar terecht gekomen en zij droeg een grote gebeurtenis uit haar familie die met sterven te maken had. We hoefden in deze opstelling niet precies te weten wat dat was aangezien de lading los kwam en het systeem en daarmee Roosje werd ontlast.

Wat de uitwerking in het werkelijke leven van Roosje zal zijn moeten we overlaten aan het systeem en aan het lot. Ik twijfel er niet aan dat het uitwerking heeft echter welke kunnen wij als mens niet bepalen.