Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tinkeltjes van je ziel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Wat als je diep van binnen voelt dat iets niet goed is in je leven. Je voelt bijvoorbeeld dat je relatie ‘het niet is’. Dat er iets ontbreekt.

Dat je niet de voldoening haalt uit je werk welke je graag zou wensen. Of je hebt een leuke partner en fijn werk, maar iets in je sprankelt niet. Je ‘mist iets’.

Wanneer je een dergelijk gevoel hebt, is het alsof je ziel heel zachtjes tegen je praat. Het zijn niet zozeer woorden. Het is een gewaarwording. Je bewustzijn wordt geroerd. Je wordt wakker gemaakt. Een zaadje wordt geplant.

Het kan zomaar gebeuren dat je een dergelijk gevoel hebt en dat dit jarenlang sluimert. Je wordt je af en toe bewust van dat het er zit. Alsof je op een zomerse avond opkijkt van je boek en in de ogen van een klein vogeltje kijkt, geraakt wordt in je gevoel. Stil kijk je in elkaars ogen en even snel als het moment er was vervliegt het. Wanneer het vogeltje is weggevlogen, pak je weer de draad van je boek op. Het kan ook zijn dat je ‘het’ wel voelt naderen, maar dat je ook voelt dat ‘het de tijd nog niet is’.

Het klinkt heel ongrijpbaar en ontastbaar maar het is zo werkelijk dat je als je dit leest, precies weet waar ik het over hebt!

Bij dit soort tinkeltjes van bewustzijn is het je ziel die aanklopt. Je voelt iets, je wordt je bewust van iets. Je wordt deels wakker gemaakt, maar je weet nog niet waardoor, je voelt soms een richting en wanneer de tinkeltjes zich opbouwen in je leven. Krijg je vaak meer en meer bewustzijn van wat er speelt.

Je wordt je er bijvoorbeeld van bewust dat je partner zich niet inzet voor je, dat jullie langs elkaar leven, dat je een diepere verbinding mist, dat de balans ontbreekt.

Je wordt je bewust van de leegte in je werk, dat bepaalde talenten die je hebt die niet tot hun recht komen, er is waardering die je mist.

Of je beseft ineens dat het leven nu is. Er sterven mensen in je omgeving plotseling of na een ziekbed en je kijkt in de spiegel en ineens is daar het inzicht; ‘mijn leven is nu!’

Het zaadje dat is geplant begint te groeien en er ontstaan toevalligheden op je pad. Een Mooi gesprek met een voorbijganger, een toevallig liedje waarvan de tekst je intens raakt, een meditatie die je doet, het vogeltje dat je aankijkt.

En ineens is daar het moment, na soms tijdenlang rijpen dat het zaadje rijp is, het komt los. Er komen besluiten. En wat eens onoverkomelijk leek gebeurt ineens…

Je doet een stap en nog een en nog een… en voor je het weet maak je je los van de situatie die eerst goed leek te passen, maar nu voelt als iets wat je los mag laten…

Voor alles is een dergelijke tijd.

Merk de tinkeltjes van je ziel op, vraag jezelf niet zozeer tot handelen over te gaan, maar kijk even op van je leven, ervaar het tinkeltje verwachtingsvol, ontdek eventuele angst die erachter ligt… en wanneer het tinkeltje wegebt keer weer terug tot je dagelijkse gang van zaken… vertrouw erop dat er een moment komt dat de tinkeltjes onmiskenbaar worden, dat je bewust zult weten, voelen en doen…