Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Drie pijlers van mijn praktijk

Facebook
Twitter
LinkedIn

Mensen vragen mij wel eens waarom mijn diensten op mijn site uiteen lijken te lopen. Zowel individueel als relatiegericht zijn. Voor mij een reden om toe te lichten wat mij drijft.  Alle onderwerpen waarin ik mij hebt verdiept en waarin ik leer en groei zowel professioneel als   ervaringsdeskundige komen op hetzelfde neer: het verdiepen van bewustzijn in contact met je ziel en je levenspad! En dit vervolgens concreet toe te passen in het leven. Dat is waar het mijns inziens om gaat. Niet het leven van een abstract en denkbeeldig spiritueel leven, maar toegepaste wijsheid. De ziel gemanifesteerd op deze aarde!

Mijn werkwijze is altijd gericht op de persoon of personen tegenover mij.  Mijn persoonlijkheid, aanleg, kennis en vaardigheden zet ik hierbij in om de ander(en) zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn! Hieronder vallen ook mijn helderziende en paranormale vaardigheden die ik inzet om mij te richten op de levensvragen van de mensen die mij consulteren.

Mijn interesse gebieden zijn:

1. Trauma’s en traumaverwerking: Trauma’s zijn vaak de basis voor (hevige) emoties, overtuigingen en gedragingen. Ze worden vaak getriggert door alledaagse ervaringen! Door trauma’s te verwerken wordt men vaak bevrijd van knellende wederkerende patronen en ontstaat er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsgroei! Ook rouw en verlies ervaringen horen onder deze noemer thuis. Emotioneel bewustzijn leren toepassen is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Wanneer je bewust wordt van pijn van jouzelf en de ander kun je in verbinding blijven en liefdevol blijven communiceren.

2. Relaties en hun omgeving, de situatie om te leren over jezelf en een enorme uitdaging om je (ziels- en ) levens- lessen te leren en toe te passen.

  • In relatie zijn: samen met een partner zijn werkt als een spiegel. Je kunt zoveel leren over jezelf en de ander en het toepassen van compassie kan een enorme uitdaging zijn wanneer je getriggerd raakt!
  • Het samengestelde gezin: als weg en spiegel naar een dieper bewustzijn van jezelf en je eigen gedrag
  • Codependency; relatie- en vermijdingsverslaving: Een diepgeworteld patroon (van het bewandelen van andermans levenspad, waarin je enorm kan verdwalen) waarbij je door het diepe proces van herstel contact met jezelf en je wezen kan herstellen en weer op je levenspad terug kan keren.

3. Intuïtie en paranormale ervaringen: Deze leiden mij in mijn sessies, raken de kern van problemen en helpen problemen boven tafel te krijgen! Ook jouw intuïtie kan als een gids zijn op je pad naar een bewuster leven in contact met jezelf en anderen

Je ziet dat het onderwerpen zijn die simpelweg verschillende wegen tonen om tot bewustzijnsgroei te komen. Het is mijns inziens de ziel die het pad kiest waarlangs je groeit en ontwikkelt. Je krijgt levensthema’s mee en je ervaart situaties die passen bij jouw levenspad!

Onderliggend zul je altijd de wens en behoefte voelen om vanuit het contact met je ziel te leven! Op welke wijze je dit ook doet, de wegen leiden allemaal naar hetzelfde doel!