Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

De kracht van twijfel

Stoppen met zelfkritiek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Twijfel is een enorm krachtig iets. Het kan je van je sokken slaan. Het kan voorkomen dat je tot actie overgaat. Het kan je allerlei gedachten geven, vaak negatief: ‘kan ik het wel, moet ik het wel doen?’ en bijbehorende emoties: ‘angst, schaamte en kwetsbaarheid’.

(Zelf)twijfel is in de wereld van de intuïtie maar ook in de andere wereld een van de krachtigste sabotage middelen die er bestaan.

Wanneer je je opmaakt voor een super presentatie en je ineens denkt ‘kan ik het wel’, slaat de twijfel toe en heeft een impact op je presentatie. Het zet je lichaam aan tot stress. Je hart gaat sneller kloppen en je wordt alerter. Hierdoor gaat je presentatie beter!

Of de stress verlamt je en beïnvloed je presentatie negatief.

De zelftwijfel en diens gevolgen kunnen desastreus zijn. Wanneer je een ernstige ziekte hebt is het geloven in de zelf genezende werking van je lichaam van levensbelang! Twijfels als ‘kan ik het wel’ zijn dan letterlijk een gevaar voor je gezondheid!

Twijfel is dus iets wat je goed in de gaten moet houden. Het kan je aanzetten tot grootste prestaties door de stress die zij veroorzaakt te benutten, en het kan je neerhalen tot de diepste dalen wanneer je gelooft in wat ze zegt…

Twijfel is echter ook je bondgenoot. Twijfel maakt je bewust van angsten en dus geeft zij ook kansen om met deze angsten aan de slag te gaan, deze op te lossen.

Zo had ik een cliënt die bang was dat zijn vriendin hem had bestookt met zwarte magie. Hij was bang dat hij door deze magie van haar was gaan houden en hierdoor zijn voorgaande relatie had beëindigd onder invloed van deze zwarte magie. Zijn ex-vriendin vertelde hem dat een ‘paranormaal genezer’** haar dat verteld.

Hij kwam bij mij met zijn twijfels en was op zoek naar ‘de waarheid’; ‘was zijn vriendin te vertrouwen of niet?’

Ik concentreerde mij op zijn vriendin en wat ik zag was niet iemand die zwarte magie gebruikte, maar een aardig, oprecht en liefdevol persoon. Met onzekerheden en angsten zoals verlatingsangst waardoor zij soms wat dwingend en afhankelijk kon overkomen. Kortom werk aan de emotionele winkel, maar niks mis mee!

Wat ik wel belangrijk vond was de deur die de twijfel had opengezet voor de overtuiging met betrekking tot ‘de zwarte magie’.

Zijn twijfel over haar bedoelingen was aanwezig. Het verhaal over de zwarte magie had geen ingang kunnen vinden als hij niet zelf al getwijfeld had!

Inhoudelijk klopte de invulling van zijn huidige bewuste twijfel nu niet, er was namelijk geen sprake van zwarte magie. Maar er was een onderliggende onbewuste twijfel die bestond en was reëel.

Wat bleek; er waren relatieverschillen. Onbesproken opvattingen over de gezamenlijke toekomst. Hij voelde haar aandringen op een snelle gezamenlijke toekomst, samenwonen, kinderen krijgen. En hoewel hij al deze dingen ook wilde, wilde hij dit niet op haar snelle tempo. Ook kwamen er nog enkele andere eerst onuitgesproken twijfels aan het licht. Deze twijfels waren eerst onbewust en waren gaan knagen aan hem. Hierdoor had zijn twijfel de deur voor aantijgingen van ‘beïnvloeding door zwarte magie’ aan het adres van zijn partner open gezet. Niet omdat hij niet van haar hield maar omdat twijfel gezien en gehoord wil worden. En omdat twijfel iets aan het licht brengt wat opgelost kan worden!

Twijfel is dus een belangrijke raadgever die niet altijd de gangbare paden bewandeld maar je altijd iets wil leren over jezelf.

Ook is twijfel je beschermer. Ze wijst je op de dingen die mis kunnen gaan omdat ze je wil behoeden. Ook twijfel moet daarom niet weg. Maar laat haar je bondgenoot zijn. Luister goed naar wat ze je te vertellen heeft! En doe er iets mee.

**Voor de volledigheid wil ik nog iets toevoegen over de waarneming van de heler: De heler nam een energetische verstoring in zijn voormalige relatie waar en benoemde dit als ‘zwarte magie’.

Ik zie die verstoring ook echter ik interpreteer deze anders. Zijn vorige relatie verliep stroef. Beiden staken weinig tot geen energie in het levendig houden van de relatie. Toen zijn huidige partner voorbij kwam voelde hij zich tot haar aangetrokken (verstoring in de energie), maar hij deed hier niets mee. Pas toen maanden later de relatie over was nam hij weer contact met haar op. Er was geen sprake van zwarte magie of bewuste beïnvloeding. Wel was hij geraakt door haar energie en dus kon je een rimpel zien in de energie van de relatie die hij toen nog had.

Sommige paranormaal begaafden nemen dus wel dingen waar maar interpreteren dit anders. Zij interpreteren al naar gelang hun eigen referentiekader. Mijn ervaring in dit werk en mijn zelfkennis helpt mij om de oordelen die ik zou kunnen hebben opzij te zetten en open te kijken naar wat ik waarneem.